Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. x

Wspomóż fundację

Doceniamy każdy, nawet najmniejszy gest pomagający krzewić ideę morskiego wychowania młodzieży.

Wszystkie pozyskane środki przeznaczone będą na realizację programu „Niebieska Szkoła” oraz inne projekty Fundacji zgodnie z jej statutem.

Darowizny na rzecz Fundacji

42 1240 6218 1111 0010 4707 8788

Harmonogram

 

 

Osoby, które są zainteresowane rejsami z Fundacją STS Fryderyk Chopin mogą zarejestrować się poprzez stronę internetową Fundacji www.fryderykchopin.org.pl/rejestracja/, a następnie wziąć udział w procesie rekrutacji spełniając trzy warunki:

 

- wolontariat obejmujący okres 160 godzin. Jako potwierdzenie prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną oryginału (lub skan/kserokopię potwierdzone "za zgodność z oryginałem") „Zaświadczenia o odbytym wolontariacie”, potwierdzonego oświadczeniem opiekuna wolontariatu. Praca w wolontariacie powinna być wykonana w okresie ostatnich 15 miesięcy poprzedzających dzień zakończenie rekrutacji. Informacja o tym, co powinno zawierać oświadczenie o wolontariacie znajduje się na dole strony w załączniku.

test wiedzy ogólnej złożony z 25 pytań (1 pytanie = 1 punkt). Test należy rozwiązać on-line po zalogowaniu na stronie www.fryderykchopin.org.pl

autoprezentacji na temat "Dlaczego ja powinienem / powinnam wziąć udział w rejsie Niebieskiej Szkoły" (max 25 punktów). Forma prezentacji jest dowolna.

                                          Rozpoczęcie    
rekrutacji
Koniec rekrutacji.
Termin spełnienia warunków * 
(decyduje data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników 

Barcelona -Malaga                 

30-09-23 - 19-11-23

 

 

 

       
 
01.05.2023

 07.08.2023  
 
21.08.2023

 

     

 

 

 

 * Dotyczy: Zaświadczenia o wolontariacie, Autoprezentacji i rozwiązania Testu wiedzy ogólnej.

 

 

Na Rejs Fundacja dofinansuje 3 miejsc


Warunki uczestnictwa w rekrutacji na rejsy Niebieskiej Szkoły z ramienia Fundacji STS Fryderyk Chopin są szczegółowo określone w Regulaminie rekrutacji.


Zapraszamy serdecznie!

projekt i wykonanie prj8.pl, rozwój i utrzymanie ipix.eu