Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. x

Wspomóż fundację

Doceniamy każdy, nawet najmniejszy gest pomagający krzewić ideę morskiego wychowania młodzieży.

Wszystkie pozyskane środki przeznaczone będą na realizację programu „Niebieska Szkoła” oraz inne projekty Fundacji zgodnie z jej statutem.

Darowizny na rzecz Fundacji

42 1240 6218 1111 0010 4707 8788

Harmonogram

 

 

Osoby, które są zainteresowane rejsami z Fundacją STS Fryderyk Chopin mogą zarejestrować się poprzez stronę internetową Fundacji www.fryderykchopin.org.pl/rejestracja/, a następnie wziąć udział w procesie rekrutacji spełniając trzy warunki:

 

- wolontariat obejmujący okres 160 godzin. Jako potwierdzenie prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną oryginału (lub skan/kserokopię potwierdzone "za zgodność z oryginałem") „Zaświadczenia o odbytym wolontariacie”, potwierdzonego oświadczeniem opiekuna wolontariatu. Praca w wolontariacie powinna być wykonana w okresie ostatnich 15 miesięcy poprzedzających dzień zakończenie rekrutacji. Informacja o tym, co powinno zawierać oświadczenie o wolontariacie znajduje się na dole strony w załączniku.

test wiedzy ogólnej złożony z 25 pytań (1 pytanie = 1 punkt). Test należy rozwiązać on-line po zalogowaniu na stronie www.fryderykchopin.org.pl

autoprezentacji na temat "Dlaczego ja powinienem / powinnam wziąć udział w rejsie Niebieskiej Szkoły" (max 25 punktów). Forma prezentacji jest dowolna.

                                          Rozpoczęcie
rekrutacji
Koniec rekrutacji.
Termin spełnienia warunków * 
(decyduje data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników 

Ostenda -Malaga

29.09.2018 - 10.11.2018

04.01.2018           04.06.2018      18.06.2018

Malaga -Martynika

10.11.2018 - 19.01.2019

05.06.2018            14.09.2018      28.09.2018 

Martynika -Malaga.              

2.03.2019 - 14.04.2019 

14.09.2018             21.12.2018                                11.01.2019        

 

 

 * Dotyczy: Zaświadczenia o wolontariacie, Autoprezentacji i rozwiązania Testu wiedzy ogólnej.

 

 

Na Rejs Fundacja dofinansuje 5 miejsc


Warunki uczestnictwa w rekrutacji na rejsy Niebieskiej Szkoły z ramienia Fundacji STS Fryderyk Chopin są szczegółowo określone w Regulaminie rekrutacji.

Osoby z listy rezerwowej mogą, w miarę wolnych miejsc, ubiegać się o dofinansowanie 50%.

Zapraszamy serdecznie!

projekt i wykonanie prj8.pl, rozwój i utrzymanie ipix.eu